วิดีโอของฉัน

Your Slideshow Title: Me’s trip from อุบลราชธานี, ไทย to was created by TripAdvisor. See another ไทย slideshow. Create your own stunning free slideshow from your travel photos.

แถบวิดีโอ วิชาสังคม

Loading...

ความสนใจพิเศษ

เพลงโปรด(ปากดี)รายการโปรด(ชิงร้อยชิงล้าน)ภาพยนตร์ที่ชอบ(ปัญญาเรณู)


สัตว์ที่เลี้ยงที่ชอบ(ลูกสุนัข)

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วนัสดา พรมบุดดี

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาววนัสดา พรมบุดดี
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัสนักศึกษา 534110055
สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี